Dagelijkse blog

21 januari 

WAT IS EEN CEL? Een ander woord voor huisgroep, doch de naam cel beeld een beetje uit wat een huisgroep of een specifieke andere groep is.

Ons lichaam bestaat uit vele miljoenen cellen die heel harmonieus samenwerken. We kunnen er niet zonder. Elke cel draagt DNA met zich mee, de genetische code, de

 

blauwdruk van het leven zelf. Via ons lichaam kunnen we naar buiten treden en de wereld om ons heen aanraken. Anders zouden we geesten zonder lichaam zijn, niet in

 

staat om enige invloed uit te oefenen in en op onze leefwereld. Cellen proberen van nature zich te vermenigvuldigen en soortgelijke cellen te reproduceren of voor transitie te zorgen om onder invloed van hormonen allerlei functies uit te oefenen. Wat geldt voor het menselijk lichaam, geldt ook voor het Lichaam van Christus, de Gemeente. De waarheid heeft altijd parallellen. Ik vertelde u al, dat Jezus een discipelschapscel van 12 personen had, waar Hij intens mee omging en zij namen Zijn DNA over. 

 

De apostelen hadden een cellenstrategie

 

In Jeruzalem groeit een levenskrachtige gemeente. Het is een gemeente die met bovennatuurlijke kracht is begiftigd (Hand. 2:43). Het DNA van Jezus is, van de twaalf door Christus uitgekozen mannen, met succes doorgegeven aan deze groeiende nieuwe gemeente in Handelingen (4:13). Zij weten hoe zij hun leven moeten opbouwen op het Woord van God. Zij weten hoe zij een hechte gemeenschap met elkaar moeten opbouwen zodat niemand behoeftig zal zijn. Zij weten hoe zij in opwekkingskracht uit moeten gaan naar de verlorenen om beschadigde levens te herstellen. Zij weten hoe zij de aandacht van zowel God als de mensen moeten trekken (Hand. 2:47). Naast de Heilige Geest, die welkom was om Zijn plaats in het leven van de vroege Gemeente in te nemen, speelden de bijeenkomsten van de 'cellen' een wezenlijke rol. Een huisgroep is een uitstekend middel om God te helpen mensen voor Hem te winnen. God wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat allen behouden worden. Wij zijn de generatie die de wereld verandert en mensen het Koninkrijk Gods binnenbrengen en tot discipelen maken in de huisgroepen. (Wordt vervolgd). Dr. Bert.