Agenda

13/6b – 27/6 Missie Malawi-Mozambique: Speciale training voor Voorgangers en leiders vanuit Mozambique en Malawi, welke in onze Kerk in Malawi zal worden gehouden. Mozambique en Malawi zijn geteisterd door natuurrampen. De voor- gangers en leiders hebben de geestelijke opbouw nodig om hun kerkleden te bemoedigen en tot discipelen te maken. Het project van pastors Kankhuni onder de weeskinderen in de bergen zien ook uit naar Bishop dr Bert en team. Wij vragen uw gebed en gaven voor deze speciale missie. Wordt niet moede in goed doen. Blijf deze mensen helpen totdat ze zichzelf en anderen kunnen helpen. Geef hen niet op. U kunt uw steun overmaken op: Bankrekening: NL66ABNA0843567341 t.n.v. Geest en Kracht Ministries Int. o.v.v. Project Malawi 2019. Geef Bishop dr. Bert Elferink en team een financiële ruggensteun in dit geestelijk donkere gebied van Afrika. God houdt van deze mensen en wil dat ze hetzelfde hebben als u. Stel hen in de gelegenheid om van God te ontvangen, te veranderen en daardoor hun natie te veranderen voor Jezus Christus.

Wekelijkse samenkomsten in onze Gemeente's.