Kerk

Elke zondagochtend om 10.00 uur . U moet zich van te voren aanmelden ivm Covid-19 regels: 0621296374
in de Bergmolen 2 te Purmerend
Creche en Kinderdienst aanwezig. (0-12 jr)

Telefoon: 0299 4275 09 /0621 2963 74


 

BISHOP DR. BERT ELFERINK IS HOOFDVOORGANGER VAN HET KERKGENOOTSCHAP GEEST EN KRACHT VOLLE EVANGELIE KERK

In 1982 werd de Stichting Geest en Kracht Ministries opgericht en werden er Opwekkingsdiensten georganiseerd in Purmerend. 
Hier vanuit ontstond een gemeenschap welke uitgroeide tot het Kerkgenootschap Geest en Kracht Volle Evangelie Kerk, opgericht door Apostel Bishop Dr. Bert Elferink.
Ons belangrijkste doel: is dat u Jezus leert kennen en ontdekt wat Hij voor u gedaan heeft. Hij is in uw plaats aan het kruis gestorven en is ook weer opgestaan.

Wij onderwijzen in deze gemeente dat er zeven functies van de gemeente zijn:

1. Evangelisatie – uitreiken om het goede nieuws te delen; 
2. Toerusting – gelovigen trainen tot discipelen. 
3. Gemeenschap – het gevoel er bij te horen en liefdevol zorgdragen voor elkaar.
4. Aanbidding – wij keren onze harten naar God en drukken onze liefde tot God uit.
5. Bediening – doen wat wij geloven. Dienen met onze handen. Dienen op velerlei manieren. 
6. Koningschap – het uitoefenen van Gods gezag als koningen in Zijn Koninkrijk. Net als Jezus denken-doen-voelen-spreken en de werken Gods doen.
7. Missie – uitgaan naar ALLE VOLKEN.