GOD HEEFT EEN WOORD VOOR U!

Geloof in de Here Jezus Christus en Gij zult behouden worden!

 

Het mooiste wat u of jou kan overkomen is een ontmoeting met de Redder van de Mensheid: God.

De Heer Jezus kwam naar deze aarde om de mensheid terug te brengen bij God door Zichzelf te offeren

voor deze mensheid. Het zijn de zonde, de foute of misdadige dingen, die mensen doen die de mensen gescheiden

houden van God. God wil dit niet en heeft het nooit gewild. De mens kan zichzelf niet redden. God kwam in een

Mens, de Heer Jezus Christus om u, jou en mij te redden. God is niet ver weg. U of jij kunt Hem ontmoeten!

Hoe u of jij Hem kunt ontmoeten zal ik proberen kort weer te geven.

1. God maakte de hemel en de aarde. God plaatste de mens, een man en vrouw, op deze aarde en gaf hen de opdracht om die hele aarde vol te maken met mensen die allemaal, net als zij, op God lijken.

(Wij mensen hebben dat  van harte en nauwgezet uitgevoerd.)

2. De eerste mens maakt een cruciale fout (zonde) en toen kwamen er drie dingen in de wereld die God nooit gemaakt of gewild heeft: zonde, ziekte en dood. Helaas kon de mens zichzelf niet redden. Net als iemand die niet kan zwemmen gered moet worden uit het water, zo had God een duidelijk plan om de verdrinkende mensheid te redden.

3. God zond Jezus. Hij werd Mens, zoals u/jij en ik, Hij werd geboren als een baby, door een wonder. Een vrouw die geen seks had met haar verloofde werd zwanger van een Kind door Gods Geest. Het Kind werd geboren en werd Jezus (Redder) genoemd, maar ook Immanuel, wat betekent: God met ons.

4. Deze Mens Jezus groeide op en ging Gods Plan met Zijn leven volgen. Hij liet de mensen zien wie God was en hoeveel God van mensen houdt. Hij vergaf zonden, genas ziekten en wekte doden op. Uiteindelijk stierf Hij aan het kruis (Pasen) voor de zonde, de ziekte en de dood, die de eerste mensen de wereld in geholpen hadden. Hij werkte deze drie dingen de wereld uit.

5. God zei dat het probleem tussen God en de mens is opgelost. Nu mag de mens in actie komen. Hoe? Door het offer van Jezus in zijn of haar hart aan te nemen. Bid dit korte gebed: 'God ik begrijp dat Jezus ook voor mij is gekomen. Ik open mijn hart voor U. Ik heb spijt van alles wat ik fout heb gedaan. Dank U Jezus dat U mijn fouten gedragen hebt. Ik ontvang U in mijn hart als Heer en Redder. Dank U voor Uw vergeving van mij. Amen'

6. Ga naar de contact pagina en vraag het gratis boek aan: Samen op weg met Jezus.

7. Onder Livestream kunt u verschillende preken zien en horen.

8. Kom naar onze kerkdiensten op zondagochtend om 10.00 uur theaterzaal Cultuurhuis Wherelant, Van IJsendijktsraat 403  te Purmerend.