Webshop

Boeken van bishop dr. bert elferink Phd/dd:

Visie voor het winnen van mensen voor Jezus Christus.

De Boodschap van het Koninkrijk Gods.

Een klein maar krachtig boek dat u vertelt over de volheid en de waarheid van het Koninkrijk Gods,
geopenbaard in Titus 2:11-14. Het boekje over het De Boodschap van het Koninkrijk Gods. kost slechts 2,50 

 

Jezus Christus, Fundament van Gods volk.
Ontdek dat u gelijkvormig aan Jezus gemaakt bent door uw wedergeboorte en dat u een deel van Zijn Lichaam bent. Kosten 7,50 per stuk

 

De Constructie van de Geestelijke Tempel van God.

Dit boek toont u het fundament, de levende stenen en de bedoeling van de echte gemeente. Niet alleen het fundament, maar ook bouwen op het fundament om tot volle wasdom te komen. Kosten 7,50 per stuk

 

Openbaringskennis is de Sleutel!

Het boek dat u vertelt hoe en waarom u door Gods kennis moet leven. Kosten 7, 50 per stuk.

 

Gods liefdesplan voor alle mensen.

Ontdek wat verlossing echt betekend voor u en de wereld. Kosten 9, 95 per stuk. Bij afname van 10 exemplaren of meer 6,00 per stuk.

 

God heeft een bestemming voor u!

Bishop Dr. Bert Elferink vertelt u in dit krachtige boek, wat uw bestemming is. Prijs: 10,00 per stuk

 

LEVEN ALS EEN VORST.

Jezus heeft Zijn macht gedelegeerd aan het Lichaam van gelovigen. In dit boek ontdekt u welke macht en heerschappij u heeft. Prijs: € 12.50

VISIE VOOR HET WINNEN VAN MENSEN.

Een krachtig boek om uw passie voor het verlorenen op te wekken. Prijs: € 9,90.

NET ALS JEZUS......

Wij zijn gelijkvormig gemaakt aan het beeld van Jezus, dus kunnen wij net als Jezus denken, spreken, geloven, handelen, de zieken genezen, heerschappij uitvoeren, enz. Prijs: € 9,90.

BOEKEN VAN PASTOR DR. MILDRED VAN DER LINDEN PHD/DD:

Gods liefdesplan voor vrouwen.

Een krachtig boek voor vrouwen, maar ook voor mannen. Het ontzenuwt eens en voor altijd de mis opvattingen van vrouwen in Gods Koninkrijk en toont ons de waarde van de vrouw in Gods ogen.  Kosten 9, 95 per stuk. Bij afname van 10 exemplaren of meer 6, 00 per stuk.

TWAALF WEGEN NAAR EEN GELUKKIG(er) LEVEN.

In slechts twaalf hoofdstukken laat de schrijfster u zien hoe u een gelukkig leven kunt leven en God kunt dienen. Zij geeft u praktische stappen om in uw dagelijks leven te zetten om een gelukkig leven te leiden. Kosten 12,50 per stuk.

HERBOUW DE GEZINNEN NAAR GODS BEELD.

Een werkmap voor vrouwengroepen, gezinnen of kringen. Het bevat 12 volledig uitgewerkte studies, die vele avonden zullen vullen en uw geestelijke, praktische en emotionele handvatten geeft om in uw gezin te gebruiken. Enige onderwerpen: Vele gezinnen stranden of verzanden - gezinstijd met God - Partnerschap met God in de oorlog tegen het gezin - het ongelovige gezin en anderen. Elke les bevat de studie, de opzet van de studie, een thuisopdracht en een rond de tafel met de les waarin u de smanespraak kunt begeleiden en de ontdekkingen kunt coördineren.

Deze werkmap kost 29.95 per stuk.

Hoe van God te ontvangen - Het verhaal van de Syrofenische Vrouw.

Een krachtig geloofsboek dat velen een doorbraak zal geven op het gebied van ontvangen. Onze zegeningen zijn in de hemelse gewesten. Deze vrouw wist hoe zij de zegening voor haar dochter moest verkrijgen zodat haar dochter genezen werd. Het zal u ogen open voor een nieuwe werkelijkheid. Kosten 12,50 per stuk.  NET VERS VAN DE PERS - HOW TO RECEIVE FROM GOD the Story of the Syrophenician Women. Dit is hetzelfde boek maar in de Engelse taal. Kosten zijn ook 12,50 per stuk.

Nieuw: Een Vrouw uit Duizenden.

Een geweldig nieuw studieboek over HET LOFLIED OP DE DEGELIJKE HUISROUW. Voor sommigen een gevreesd gedeelte uit de Bijbel terwijl anderen het afdoen met achterhaalde uitspraken. Echter voor de moderne vrouw van vandaag een duidelijke boodschap van bemoediging. Volgens een getuigenis van iemand: 'het leest als een roman en het leert je erg veel'.  Het is een prachtige gebonden uitgave, een levenswerk met 484 pagina's aan beproefde levenslessen en getuigenissen van de schrijfster. Een 'musthave' voor de vrouw van nu. Het boek toont de lezer ook een prachtig beeld van de vrouw van Christus, Gods kerk. Het is zeer zeker een aanrader voor leidsters en leiders in Gods Koninkrijk. Een prachtig cadeau om te ontvangen en een prachtig cadeau om weg te geven.

Prijs voor mei en juni 2021 - 19,95 per stuk. Daarna wordt het 22,50 per stuk.

 

Partners en Geest en Kracht leden 20% korting.U dient dit bij uw bestelling aan de geven.

Verzendkosten zijn afhankelijk van het land waar het naartoe gezonden moet worden vanuit Nederland.