WomenLife

ZAAIEN & OOGSTEN.

Het winterseizoen is en periode van rust en ontwikkeling. In de natuurlijke grond kun je nu niet zaaien. Sneeuw en ijs bedekt de grond en geeft het de rust die het nodig heeft. Geestelijk kun je in elk seizoen van je leven zaaien en oogsten. In de winter kun je oogsten wat je in de herfst gezaaid hebt. In de lente kun je oogsten wat je in de winter gezaaid heeft. God beloofde in Genesis 8:22:

'Zolang de aarde blijft bestaan, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en warmte,

winter en zomer, dag en nacht niet ophouden'.

Wat een geweldige belofte! Ik kan dus altijd zaaien en zal altijd een oogst hebben, zelfs in moeilijke tijden. Isaak maakte zo'n moeilijke tijd mee. Er was hongersnood. Hongersnood is vreselijk. Ik dank God dat ik het nooit heb meegemaakt, maar in Afrika heb ik gevolgen gezien van hongersnood. Overstromingen die de oogst hadden weggevaagd of langaanhoudende droogte waardoor de gewassen verdord en verdroogd waren. Men plant om 3 maanden voedsel te hebben. Men plant voor de volgende drie maanden en heeft dan weer een oogst, maar wanneer twee oogsten mislukt zijn, heeft men 6 maanden geen inkomen en geen voedsel. Men heeft geen reserves en gaat met honger naar bed en staat met honger op! Het is echt vreselijk!

LEER TE DOEN WAT GOD ZEGT.

Dit is een belangrijke sleutel tot de oogst. De sleutel in Gods princiep van zaaien en oogsten. Alles wat God een zaad noemt werkt volgens dit principe: Woord van God, liefde, geduld, goede daden, vriendelijkheid, etc. en geld. In onze taal zeggen ze: Wie goed doet, die goed ontmoet'. 'Wat je zaait zal je oogsten', is ook een gezegde in mijn taal. God zegt tegen Isaak: 

'DOE WAT IK ZEG en blijf in dit land. Als u dat doet, zal IK BIJ U ZIJN en u ZEGENEN.

Dit hele land zal Ik u nakomelingen geven, net zoals ik uw vader Abraham heb beloofd'. 

(Genesis 26:3)

Isaak doet wat God zegt en blijft in Gerar terwijl iedereen naar Egypte trekt. Isaak zaait in dat land en heeft een HONDERVOUDIGE oogst! (vers 12)

GEHOORZAAMHEID AAN GOD LOONT!

De Bijbel zegt zelfs dat Isaak steeds rijker werd. Besef dat er nog steeds een hongersnood in de wereld is. Het voedsel dat Isaak oogst is voor zijn huishouding en voor de verkoop. De prijzen voor voedsel zullen hoog geweest zijn. Isaak zal een redelijke prijs gevraagd hebben voor het verbouwde voedsel. Hij had grote kudden schapen en geiten. Wellicht ruilde hij graan of gewassen tegen schapen en geiten! Ik weet het niet, maar de zegen van God was duidelijk zichtbaar op zijn leven. De koning van Gerar verzocht hem zelfs het land te verlaten want hij werd te rijk en te machtig! (vers 16) Stel je toch eens voor wat dit voor jouw kerk kan betekenen. Rijk in schapen! Schapen zijn een beeld van gelovigen! Geweldig toch! De Kerk verbouwt goed voedsel, Gods Woord. Zij voorziet in de geestelijke honger die er is en mensen komen en verruilen hun oude leven voor het Nieuwe Leven in Christus! Geweldig toch!

Blijf Gods woord bestuderen en uitdragen. Blijf zaaien De oogst komt op, zelfs in slecht tijden, zelfs in hongersnood. DOE WAT GOD JE ZEGT! Gehoorzaamheid loont.

Isaak ontdekt ook allerlei putten. Hij zaait er twee omdat daar ruzie overkomt. Ruzie is niet goed en Isaak geeft de bronnen aan de plaatselijke bevolking. God blijft voorzien in nieuwe bronnen. Rehobot = God geeft ruimte! Halleluja! Maar ook Seba en dat betekent eed. Zijn herders sloegen die put, nadat koning Abimelech met een delegatie bij Isaak kwam om een verbond te sluiten dat ze elkaar niet zouden aanvallen en elkaar zouden helpen. Ziet u wat God kan doen als MEN DOET WAT GOD ZEGT! Dit gaat veel verder en dieper dan alleen maar geld zaaien in de verwachting dat je meer zal oogsten om je rekeningen te betalen. Dit gaat over een invloed op je bestaande wereld. Het is toch een groot gebeuren als een koning naar jou toekomt en zegt dat jij een gezegende van God bent en dat hij daarom een verbond met je wilt sluiten! Dat is toch geweldig! God heeft nooit bedoeld dat de kerk in een schuilhoekje van de maatschappij zou staan. God wil zijn kerk in het midden van de samenleving! God bedoelt niet het gebouw, maar het wezen van de Kerk, het Kerk-zijn, het Lichaam van Christus, werkend, zaaiend en oogstend in de wereldmaatschappij! De kerk waarvan iedereen ziet dat God met hen is en dat zij de Gezegende van Heer is omdat God met haar is. Gods liefdevolle zegen voor 2021 en BLIJF DOEN WAT GOD ZEGT.

 

Wees sterk en moedig en ga aan het werk. Laat de omvang van deze taak u niet afschrikken, want de Here, mijn God, helpt u, Hij zal u niet in de steek laten.Hij zal ervoor zorgen dat al dit werk op de juiste wijze wordt gedaan. 1 Kronieken 28:20