WomenLife

BEVRIJDING....

Momenteel lees ik in Hooglied en Handelingen. Beiden bijzondere boeken, maar ja elk Bijbelboek is bijzonder. Petrus prachtige speech na de doop in de Geest is legendarisch. Wat me vandaag opviel was dit vers, wat ook zeer spreekt voor de Kerk van vandaag. Vergeet niet dat Petrus spreekt tegen traditioneel gelovige Joodse mensen die uit alle delen van de wereld gekomen waren naar Jeruzalem om het Pinksterfeest, het oogstfeest, te vieren. Het was een van de verplichte feesten door God ingesteld. Gods oogst was 120 gelovigen gedoopt in de Heilige Geest om net als de Heer Jezus op deze aarde te worden, te spreken, te doen, te leren en te leven en 3000 nieuwe mannen die tot levend geloof in de Heer Jezus kwamen samen met hun vrouwen en kinderen. Zij vormden Gods Eerste kerk.

Tegen deze luisteraars zegt Petrus, aan het einde van een lange toespraak dit: 'Zorg dat u bevrijd wordt van de slechte invloed van deze wereld'. HetBoek vertaling noemt het een dringende oproep aan de luisteraars van toen en nu.

DE SLECHTE INVLOED VAN DE WERELD.

De wereld is prachtig. Elk mens is prachtig en is door God gemaakt en gewild. Elk mens in deze wereld heeft van God het recht van bestaan gekregen en heeft vanwege het mens-zijn gezag en autoriteit op deze aarde. Elk mens oefent een vorm van invloed uit op deze aarde en in deze wereld.

De wereld(bol) is niet per definitie slecht, het is wat mensen ermee doen. De Engelse vertaling spreekt niet over wereld, maar over generatie. Het grondwoord betekent ook, eeuw, groep personen, tijdsperiode en tijd. Het woord wat wij vertalen met slechte is figuurlijk bedoeld: pervers, onaangenaam. Pervers is boosaardig, decadent, morbide, onnatuurlijk, ontaard, verdorven, verkeerd of ziekelijk. Het is niet de planeet aarde, de prachtige flora en fauna, maar de mensen die hun invloed op de aarde uitvoeren die het goed of slecht maakt.

De duivel is niet geboren op deze aarde en heeft hier dus niets te zoeken. Echter hij wil wel de mensheid vernietigen en de aarde. De duivel beïnvloedt mensen vanuit de geestelijke wereld en verleidt hen ook vandaag net als Eva, om slechte dingen te doen die een slechte invloed hebben op deze aarde. Hierdoor wordt de geestelijke atmosfeer van de mensen op aarde boosaardig, ziekelijk, verdorven, etc. Petrus roept de mensen op om BEVRIJD te worden van deze invloed. Het is bijna profetisch te noemen omdat de apostel Paulus later tot geloof komt en van God openbaring op openbaring krijgt over Gods Kerk in deze wereld. Hij vertelt de gelovigen in Rome, en door hen heen ons: 'U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangeaam en volmaakt'. (HetBoek) Ik ben nog meer bekend met de NBG van 1951: 'En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denke, opdat gij moogt erkennen wat de wil van Go is, het goede, welgevallige en volkomene'. Romeinen 12:2

Zorg er persoonlijk voor dat u niet gelijkvormig wordt aan deze wereld. Gelijkvormig betekent: identiek, eenvormig, homogeen, of uniform. Lieve vrouw van God wordt niet uniform of identiek met de wereld. Zorg ervoor dat jouw invloed in deze wereld, op deze aarde het stempel van God draagt en dat het een doorgeven is van Zijn Geest en invloed op deze wereld. Laat jouw invloed Gods geloof zijn. Laat jouw invloed creatief en herstellend zijn. Wij zijn geroepen om te herstellen wat vernietigd is. Wij zijn geroepen om de aarde te maken zoals de Hof van Eden is. Wij zijn geroepen om het Koninkrijk van God over de hele aarde te verspreiden. Wij zijn geroepen om het Gods invloed, de hemel op aarde te brengen. De Heer Jezus leert het ons in het Onze Vader: '...Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, in de hemel alzo ook op de aarde...' De aarde heeft ons als Gods Kerk nodig.

DE TIJD VAN NOACH.

In Genesis 6 lezen we dat de mensen in die tijd, hun wereld zo pervers hadden gemaakt dat God geen andere oplossing had dan het enige niet perverse, Noach, te redden en met hem en zijn gezin een nieuw begin te maken. De boze geesten hadden de mensen zo ontaard, zo ver weg gekregen van Gods originele schepping, dat de aarde ontaardde. Met Noach begon God opnieuw de aarde te bevolken. Tevens beloofde God in elke regenboog die we in de lucht zien dat de aarde nooit meer verwoest zal worden door een watervloed. Goed om te weten, want er zijn momenteel overal op de wereld overstromingen, modderstromen, etc. die verwoestend werken. Dit is niet de wil van God, dus moet Gods Kerk de wil van God brengen. Hoe? Door gebed, door je gezag en autoriteit te gebruiken op deze aarde. Door te spreken wat God spreekt en door te gebieden dat het water wijkt, de regen stopt. De Heer Jezus bestrafte de wind en de zee en wat Hij zei gebeurde. Vele malen heb ik samen met een vriendin op Curacao gebeden tegen de orkanen die op hen afkwamen en voor zover zij mij inlichtte, bogen de stormen vlak voor de kust af. Helaas troffen ze dan een ander gebied. We hebben autoriteit en gezag. De invloed die de wereld op je heeft verzwak het gezag en de autoriteit van God. Zorg dus dat je bevrijd wordt van de slechte invloed van deze generatie, deze eeuw, deze tijdsperiode of deze tijd. Dat was de dringende oproep van Petrus aan het einde van zijn toespraak in Handelingen 2:40. Het lijkt mij heel actueel. 

 

 

Wees sterk en moedig en ga aan het werk. Laat de omvang van deze taak u niet afschrikken, want de Here, mijn God, helpt u; Hij zal u niet in de steek laten. Hij zal ervoor zorgen dat al dit werk op de juiste wijze wordt gedaan.

1 Kronieken 28:20