WomenLife

Kerst 2019.... Ere zij God ... Vrede op Aarde!

De Heer Jezus is het Centrale Thema van Kerst. We gedenken, we vieren Zijn komst in deze wereld. Zijn komst was nodig om de mensheid met God te verzoenen. God liet voor deze grote klus, de geboorte van Zijn Redder, een vrouw geboren worden met de naam Maria. Zij werd de draagster

van Gods Wonder, de Redder, de Heer Jezus Christus. Maria werd dus geboren met een doel en een bestemming. De Heer Jezus werd geboren met een doel en een bestemming. De profeet Jeremia werd geboren met een doel en een bestemming. Ik kan doorgaan met Mozes, David, Salomo, maar ook al die onbekende namen in de geslachtsregisters van de Heer Jezus. Voor ons onbekende mensen die een cruciale rol speelde in de uiteindelijke geboorte van een Mens, Jezus de Christus. Uw naam kent wellicht bijna niemand, maar u bent een cruciaal onderdeel van Gods plan  om de mensheid Zijn redding, genezing, verlossing, bevrijding en eeuwige leven aan te bieden, zodat zij het kunnen aan nemen en ontvangen.

God heeft ook u nodig. God zoekt Maria"s, die niet allemaal Maria  heetten, maar Mildred, Roos, Edel, Esther, Naomi, Joke, of.... vul je eigen naam maar in.

Wat was zo bijzonder aan Maria?

Ten eerste: geloofde zij echt in God. Zij geloofde en verwachtte echt de Messias.

Ten tweede: was zij rein en puur. Een maagd naar geest, ziel en lichaam.

Ten derde: was zij echt overgegeven aan God. She was 'sold out and radical'.

Ten vierde: trotseerde zij de meningen van andere mensen.

Gods roeping beantwoordden ,haar doel en bestemming vervullen waren van groter belang dan de meningen of opinies van de wereld en de mensen in of buiten haar familie.

Ten vijfde:was zij bereid voor haar geloof in de Messias te sterven. Zij kende de wet en wist dat zij gestenigd zou kunnen worden.

Ten zesde: vertrouwde zij haar leven toe aan God en geloofde dat God groter was dan de woede, verontwaardiging en het geweld dat ontketend zou worden wanneer de mensen zouden zien dat zij ongehuwd zwanger was.

Ten zevende: was zij bereid om Gods Kind alleen op te voeden als Jozef haar verloofde haar zou verlaten.

Er zijn zoveel wijze lessen die wij van Maria kunnen leren. Laten wij de komende Kerstdagen ons bezinnen. 

Ben ik  'sold out and radical' voor God?

Geloof en vertrouw ik God de uitkomst van mijn leven toe?

Geloof ik dat God een goede toekomst voor mij heeft?

Wil ik Gods plan, doel en bestemming met mijn leven echt weten? Of wil ik liever alles zelf bepalen?

Ben ik bereid de meningen van anderen te trotseren zodat God Zijn plan met mijn leven kan uitvoeren?

God kan onverwachts dingen van je vragen, die niet in jouw planning voorkomen. Zo vertrek ik zondag 15 december a.s. naar Malawi. December is de heetste maand in Malawi met hevige tropische regenbuien. Niet echt een makkie. God wil ons gebruiken om daar onze getrouwe voorgangers en leiders te bemoedigen en op te bouwen. 24 december komen we weer terug.  Wij willen vaak door God gebruikt worden op onze voorwaarden, volgens ons comfort en niet volgens Gods hart. Wij gaan met een blij hart. Met God zullen wij de hitte, zonder airco, trotseren. Wij willen als een Maria zijn en zeggen:

'Goed, ... de Here mag met mij doen wat Hij wil. 

Ik hoop dat het zo zal gaan als U mij hebt gezegd. '

Lucas 1:37.

Gezegende Kerstdagen en een gelukkig, gezond, gezegend 2020.

2020 gaat bijzonder worden!

 

 

 

Wees sterk en moedig en ga aan het werk. Laat de omvang van deze taak u niet afschrikken, want de Here, mijn God, helpt u, Hij zal u niet in de steek laten.Hij zal ervoor zorgen dat al dit werk op de juiste wijze wordt gedaan.

1 Kronieken 28:20