WomenLife

Bemoediging: EEN GEZEGEND LEVEN IS EEN GEHOORZAAM LEVEN

Het gaat U niet om offers of geschenken, U vraagt niet om brandoffers of offers om zonden weg te nemen.

Voor U telt mijn gehoorzaamheid.

Psalm 40:7 

Koning David heeft vele psalmen gemaakt in en vanuit de tegenwoordigheid van God. Hij had door wat de profeet Samuel aan koning Saul

trachtte te leren, namelijk GEHOORZAMEN is beter dan enig ander offer. We kunnen vroom doen, maar God heeft liever dat we vroom zijn.

Vele Christenen geven een offer en kopen daarmee hun gehoorzaamheid af. Men geeft liever een offer dan dat men gehoorzaam is.

Gehoorzaamheid vergt een grote investering namelijk; je ego, je eigen ik, je eigen wensen, je eigen pleziertjes. Een hedendaags offer kost

alleen maar geld. Hoe is het met uw gehoorzaamheid gesteld? Doen wij wat God zegt? Zijn wij gespitst op Zijn instructies? Gehoorzamen we  onze meerdere?

Thuis? Op het werk? In de school?

Hoe is het in de kerk? Kan de voorganger een goed rapport over u geven? Kan hij/zij met alle oprechtheid zeggen dat u een prettig persoon bent

om mee te werken. Kan hij/zij zeggen dat u plooibaar bent en direct uitvoert wat wordt gevraagd of opgedragen?

God is niet geïnteresseerd in wat wij zo gemakkelijk geven: geld in plaats van gehoorzaamheid. God gaat voor echtheid. Hij gaat voor U.

God kwam niet in Christus naar deze wereld om het geldsysteem te redden, te genezen,  te bevrijden of eeuwig leven te geven.

God kwam voor mensen zoals u en ik. Door hen te redden, te genezen en te bevrijden, wordt het geldsysteem op een Goddelijke wijze gebruikt

en zal niemand gebrek leiden omdat de rijkdom eerlijk verdeeld wordt.

Wanneer U zondag naar uw kerk gaat, brengt God gehoorzaamheid. Breng hem uw hart en handen. Hef ze naar Hem op en geef uzelf helemaal

zonder enige reserve aan Hem. Wanneer een offer wordt gevraagd: geef wat God u opdraagt. Gehoorzaamheid in elke aspect van ons leven

zal zegen en overvloed tot gevolg hebben. Een gezegend leven wordt voortgebracht door een gehoorzaam leven.

Bedenk dat u een vrouw van God bent. De gehoorzaamheid die de Heer Jezus geleerd heeft woont in u.

Vrouw Gods laat uw gehoorzaamheid een voorbeeld zijn voor de andere  mensen in uw kerk.

Vrouw Gods laten de kinderen en de jongeren zien dat een gehoorzaam leven een gezegend leven is.

 

 

Wees sterk en moedig en ga aan het werk. Laat de omvang van deze taak u niet afschrikken, want de Here, mijn God, helpt u, Hij zal u niet in de steek laten.Hij zal ervoor zorgen dat al dit werk op de juiste wijze wordt gedaan.

1 Kronieken 28:20