WomenLife

GEZONDHEID ... NIET TE KOOP!

'Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de Here en ga het verkeerde uit de weg. Dat WERKT ALS EEN MEDICIJN voor je lichaam en dringt diep in de botten door'. (Spreuken 3:7-8)

Zo langzamerhand begint het overal door te dringen. Je kunt genezen of herstellen van Covid-19, maar het beste is er niet mee besmet te worden.

Steeds mer beginnen we te beseffen dat gezondheid echt niet te koop is, niet in pillen en ook niet in vaccinaties. Het biedt geen zekerheid. Je bent maar kort immuun nadat je hersteld bent van de besmetting. Er is in de wereld geen enkele zekerheid. Daarom ben ik zo blij met Gods Woord. Gods Woord is God en is altijd hetzelfde. Gods woorden geven richtlijnen voor een gezond leven, ook hier op aarde. Psalm 91 is een geweldige Psalm in deze tijd. Het bemoedigt ons om op God te blijven zien en te vertrouwen dat al vallen er duizenden aan mijn rechterzijde en tienduizenden aan mijn linkerzijde dat het tot mij niet zal genaken. Natuurlijk is het geen automatisme. U moet het wel geloven en Gods richtlijnen opvolgen. In deze tekst in Spreuken geeft God ons hemelse medicijnen.

Medicijnen zijn hulpmiddelen om het lichaam te helpen gezond te worden of gezond te blijven. Medicijnen in onze wereld zijn er in verschillende vormen en maten om in te nemen of toe te dienen. Het medicijn waar hier in Spreuken over gesproken wordt zijn meer geestelijke en innerlijke zaken, die niet in pilvorm, dragee noch in capsule of injectie toe te dienen zijn. Het gaat dan om een innerlijke aanpassing. Lees voor een meer volledig beeld vanaf Spreuken 3:4. De richtlijnen zijn eenvoudig, zeker als u al een kind van God bent. God heeft het beschikbaar voor u gesteld. U moet ervoor kiezen. U moet kiezen om het te pakken en toe te passen in uw leven. Laten we eens kijken welke aanwijzingen God ons geeft:

1. VERTROUW op de HEER met uw hele hart. Dat is een keuze. Iets wat niemand anders voor u kan doen. Dit moet u doen.

2. Verwacht het niet van uw eigen verstand. We zijn vaak zo trots op ons eigen vermogen om te denken en dingen uit te vinden. We vragen vaak: Hoe ga ik dit oplossen?, als we geconfronteerd worden met een onmogelijkheid. Hoe weet ik nu of ik op God vertrouw? Wij, als Christen vrouwen gaan ervan uit dat we op God vertrouwen. Wat is mijn eerste reactie wanneer ik nare dingen meemaak? Als ik vertrouwen op God met mijn hele hart zal mijn eerste reactie zijn: 'Heer, hoe wilt U dit oplossen?' U begrijpt dat we hier allemaal nog veel van kunnen leren.

3. Laat God delen in alles wat u doet. Betrek God bij uw leven. Betrek God bij uw werk. Betrek God bij uw vriendschappen. Betrek God bij uw keuzes voor uw gezondheid,uw ontspanning, uw lezen, etc. Wanneer u dat vrijwillig doet -en dat is echt een proces zeker als u alleen door het leven gaat- DAN KAN GOD UW LEVENSWEG BEPALEN.

4. Ga niet op je eigen oordeel af.

5. Koester ontzag voor de Here.

6. Ga het verkeerde uit de weg

7. Het resultaat: DAT alles werkt als een medicijn voor uw vlees en lafenis voor uw gebeente. (NBG)

We willen allemaal lang en vooral gezond leven. Wetenschap vertelt ons dat bepaalde voeding je leven verlengt en sommige voeding verkort je leven. De keuze is niet aan de wetenschap. De keuze is aan u. Deze Spreuken geven u en mij, een keuze in het leven. Om nog meer duidelijkheid hieromtrent te krijgen geef ik u nog even enkele vertalingen, volgens de AMPC , staat er zelf, 'Het zal gezondheid zijn voor je zenuwen en pezen, en beenmerg en bevochtiging voor je gebeente'. De NIV zegt:'Dit brengt gezondheid naar je lichaam en voeding naar je gebeente,'

De resultaten zijn verbluffend. Je zou denken dat iedereen dit medicijn wil hebben en toe passen in het leven. Ik hoop van harte dat alle vrouwen Gods die dit lezen, dit ook gaan toe passen in hun leven en anderen er ook in gaan brengen of hen deze adviezen geven. De resultaten zullen verbluffend zijn! Vele kwalen zullen wijken en botziekten zullen tot het verleden behoren.

Gezondheid is echt niet te koop, maar God wil het wel aan een ieder geven!

 

OPENING NIEUWE NAAISCHOOL IN PAKISTAN!

Op 1 september j.l. is er weer een naaischool gestart met 30 vrouwen, jonge meisjes, die gedurende 1 jaar les krijgen in kleding maken, kleding borduren met verschillende technieken, visagie wat bestaat uit Bruids make-up en andere verfraaiingen van het uiterlijk en de mooie langen haren leren vlechten of opsteken voor speciale gelegenheden. Met deze aangeleerde technieken kunnen de vrouwen een extra inkomen verwerven en hun gezin helpen vooruit te komen. We zijn God en de gevers bijzonder dankbaar, die de aanzet voor deze school mogelijk hebben gemaakt. Zoals u weet gaat elke gift voor een project, direct naar dat specifieke project. Onze kerken in Nederland en Polen hebben ook bijgedragen middels de maandelijkse zendingoffers. 

De vrouwen waren echt heel blij. Alle duimen gaan omhoog omdat ze zo blij zijn. Wanneer er lesgegeven wordt, dan wordt er ook gebeden en uit de Bijbel gelezen en overwijs gegeven. Laat de foto's u bemoedigen.

 

Wees sterk en moedig en ga aan het werk. Laat de omvang van deze taak u niet afschrikken, want de Here, mijn God, helpt u, Hij zal u niet in de steek laten.Hij zal ervoor zorgen dat al dit werk op de juiste wijze wordt gedaan.

1 Kronieken 28:20