WomenLife

HET GEHEIM VAN VERBLIJVEN - CoNstant WONEN IN.

Wanneer je het boed bekijkt zijn er twee benaderingen van het Christenleven leven: de wettische en de relationele. De Heer Jezus kiest voor de relationele, maar laat jou vrij in jouw keuze. De Heer Jezus is geen dominant persoon. Hij wil je niet overheersen zoals de duivel dat wel doet. De duivel is dominant, overheersend en eisend. De Heer Jezus geeft jou de vrijheid van keuze. Hij dwingt je niet om met Hem te leven en te wonen, Hij laat de keuze aan jou. Hij zegt wel dat als in IN Hem blijft, voortdurend in hem woont, als dat jouw keuze is, dan zal je veel vrucht dragen. Vruchten die de Vader zullen verheerlijken. (Lees Johannes 15:1-8)

De eerste brief van Johannes gaat helemaal over dit verblijven, dit constant wonen en willen verblijven in Christus. Zijn leven verandert jou. Zijn leven maakt je mild, vergevingsgezind, liefdevol, meegaand, blij, trouw, vredevol en het stelt je instaat om jezelf te beheersen in alle facetten van het leven. Het is een prachtig leven en zo eenvoudig als je het eenmaal door hebt. Johannes noemt het liefde. God is liefde en liefde drijft elke vrees uit. Vrees om geliefd te worden wordt uitgedreven door de liefde van God. Je kunt Gods liefde vrij ontvangen 'no strings attached' wat zoveel betekent als: onvoorwaardelijk. Er zijn geen voorwaarde voor geliefd te worden door God. God houdt van jou (en gelukkig ook van mij  ). Zijn liefde is niet gebaseerd op onze keuze, maar op Zijn keuze om ons lief te hebben. Die liefde betekent niet dat Hij alles voor je uit de weg ruimt en je een gemakkelijk leventje geeft en alles voor je op een presenteer blaadje aandraagt. Jij kiest en Hij houdt van je. Als je ervoor kiest je eigen weg te gaan, zal Hij nog steeds van je houden, je kunt het alleen niet ervaren, maar dat is jouw keuze, niet de Zijne. Er is veel onbegrip over liefde en specifiek over de liefde van God. Je kunt iemand niet dwingen om van je te houden. Die persoon houdt van je of niet, dat is de keuze van de persoon. God beseft dat, en ik ook. Ik kies ervoor om mijn eenheid met de Heer Jezus (waar Hij de ultieme prijs voor betaald heeft) dagelijks te vieren door ervoor te kiezen in Hem te wonen, te leven en te verblijven. Ik kies ervoor om Zijn mooie, liefdevolle, krachtige, gezond makende, herstellende en vrucht makende of producerende leven, door mij heen te laten stromen en Hem de eer te geven voor de prachtige vrucht die het produceert. Het is Zijn leven, door mijn lichaam. Dr.Paul Trulin heeft daar een boek over geschreven: My body, His Life. Helemaal gebaseerd op het leven van de Heer Jezus stromend in en door de gelovige die daarvoor kiest en dan stapje voor stapje gelijkvormig wordt aan het beeld van de Heer Jezus. Het leven is prachtig als je het wilt zien. Strijd, moeite, onbegrip, etc. zijn er deel van. De Heer Jezus zei Zelf dat Hij het zwaard (=het woord) is komen brengen. Het zwaard van de Geest is Gods Woord en dat is scherper dan enig tweesnijdend zwaard dat vaneenscheidt ziel en geest, been en merg. Pijnlijk? Ja, zeer zeker, maar je komt er beter uit dan je erin gegaan bent. Lees Johannes 15:1-8 en 1 Johannes 4.

HET GEHEIM:

1. Door de wedergeboorte ben jij verenigt -één gemaakt of één geworden- met de Heer Jezus Christus. 

Dit is een feit, maar of je het beleeft of leeft is jouw keuze. Hij wil dol graag die eenheid met jou beleven want Hij heeft het je gegeven.
2. Onderhoud een levend contact met de Heer Jezus.

Dit stelt je in staat om in eenheid met Hem te wandelen en de beloofde vrucht te dragen. (Zijn leven produceert de vrucht)
3. Als je niet in een levend contact met de Heer Jezus blijft zal je geestelijk verschrompelen en een slachtoffer van de wereld worden in plaats van een overwinnaar van de wereld.
4. Wat jij doet met Gods Woord heeft alles te maken met je verblijven in de Heer Jezus.
Pas je Gods Woord toe of niet in je dagelijkse leven? Soms is dat niet eenvoudig maar Gods Geest staat altijd paraat om je daarbij te helpen als je kiest voor Zijn hulp.
5. Wanneer je het constant in Hem verblijven tot je top prioriteit maakt in je leven kun je voortdurend hulp uit de hemelse hulpbronnen putten.

Je begrijpt dat elk punt veel meer toelichting nodig heeft dan er ruimte is in dit korte woord  maar jullie zijn Geestvervulde en krachtige vrouwen van God, die zelfstudie kunnen doen en ik garandeer je dat je een gelukkigere mens ervan wordt.

Om je te helpen heb ik een boek geschreven met de titel: 12 wegen naar een gelukkig(er) leven. Deze is verkrijgbaar via onze webshop op deze website.

 

Wees sterk en moedig en ga aan het werk. Laat de omvang van deze taak u niet afschrikken, want de Here, mijn God, helpt u; Hij zal u niet in de steek laten. Hij zal ervoor zorgen dat al dit werk op de juiste wijze wordt gedaan.

1 Kronieken 28:20