WomenLife

PASEN = IK GELOOF IN JEZUS CHRISTUS

 

Maar jij moet blijven geloven wat je is geleerd. Je weet dat het allemaal waar is, omdat je weet dat je ons kunt vertrouwen. Wij hebben het jou immers geleerd?’.

2 Timoteüs 3:14.

We zijn bijna aan het einde van de 40 dagen tijd. De tijd dat we ons bezinnen op het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus.

We maken ons ook gereed om te vieren dat Hij is opgestaan uit de dood.

Het lijden van de Heer Jezus was plaatsvervangend voor de hele mensheid. Hij droeg de straf voor de zonde. Hij werd voor de mensheid tot zonde gemaakt. Hij droeg de gevolgen van de zonde: de ziekten en de dood. In ruil daarvoor kreeg de mensheid vergeving van zonde, genezing van ziekte en eeuwig leven.

Te mooi om waar te zijn?

Daarom heet het GELOVEN. Je gelooft wat God zegt of je kiest ervoor het niet te geloven. Paulus bemoedigt zijn pupil om te blijven geloven.

In deze tijd van secularisatie, een tijd waarin velen geen geloof meer hechten aan wat God in Zijn Woord, de Bijbel, zegt, getuigt het van moed om te blijven geloven. In deze 40 dagen van bezinning, bezinnen we ons op Gods Woord. Wat zegt God?, komt weer terug in het centrum van ons leven. Door Gods Woord te horen en te doen, veranderen wij en dat wordt zichtbaar in ons leven.

De mensen om ons heen gaan iets zien....

De mensen om ons heen gaan weer zien dat geloven in God en in Zijn Woord zin heeft en zin geeft aan het leven. Paulus wees zijn pupil en ons erop, dat wat we geloven van God en Zijn Woord, waarheid is. We weten dat het waar is. Het geloven wat God zegt, betekent soms ook dat we lijden verduren omdat anderen aanvallen wat we geloven. God geeft ons moed om te blijven geloven. Het lijden van de Heer Jezus was en is niet zinloos. Een gelovige staat niet boven de Meester. De Heer Jezus werd aangevallen om wat Hij geloofde en zo ook wij, die in Hem geloven. De Heer Jezus zorgde door Zijn lijden voor een Weg naar de Vader. In Johannes 14:6, zei Hij tegen Zijn discipelen en de mensheid:

Ik ben de weg, en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij’.

 

WAAROM?

Wij horen van oorlogen, hongersnood en terreur daden.

Waarom gebeurt dit en lijdt de mensheid schade?

Waarom is het zo droog?

Wat is uw betoog?

Waarom lijdt de mensheid?

Waarom zoveel dood en diep bedroefd afscheid?

Zijn wij iets kwijtgeraakt?

Want  zó, zijn wij niet gemaakt.

Is het alleen in dit heden?

Of begon het 'waarom' in de

Hof van Eden?

Is er een weg terug?

De Heer Jezus is de Brug

Tussen heden en verleden

Kwam Hij voor ons naar beneden.

Hij bood ons Zijn hand

En nodigde ons in Zijn Land.

Een eeuwig huis

Bij de Vader thuis.

Rev. dr Mildred van der Linden