WomenLife

GEEF HET NOOIT OP...

Het leven is het leven. Een Christen leeft niet in een gouden kooitje waar alle ellende aan voorbij gaat. We leven hier op aarde in een vervallen wereld. De satan wil die wereld graag beheersen en besturen. De Enige die hem dat belet of hem daarin in beperkt is Christus in jou, de hoop der heerlijkheid. Jij bent licht en jouw licht van God, verdrijft de duisternis. De duisternis is bang voor jouw licht. Jouw Licht is de Heer Jezus in jou. We leven in deze in zonde vervallen wereld waar het lijkt alsof de duisternis wint, maar wij, jij en ik moeten ons licht van God laten schijnen. Wij moeten niet vervallen in een werelds doem denken. We leven ook een hemels leven, hier op aarde.

Onze Bron is niet werelds. Onze Bron is Goddelijk. Wij zijn de Veroveraars ( Engelse vertaling spreekt over: conquerors). IN DIT ALLES.... in deze duistere wereld...in deze moordende wereld ....in deze corrupte wereld .... in deze door ziekte geteisterde wereld ...ZIJN WIJ MEER DAN OVERWINNAARS. (Lees Romeinen 8:37)

Wij zijn het Licht van deze wereld. Laat je Licht van God schijnen. Breng (ver)licht(ing) aan hen die het nodig hebben. Spreek een woord van bemoediging. Vertel anderen dat het beter wordt. Vertel anderen dat het goed komt. Jij bent de overwinnaar. Breng overwinning aan anderen. Waar haal je de kracht vandaan? Bij God. Hij is jouw Bron.

In Spreuken 24:5 lezen wij: 'Alleen een WIJZE heeft KRACHT, inzicht maakt hem STERKER' Spreuken 24:5.

Bouw jij, net als ik, je huis op de Rots, de Heer Jezus Christus?

Breng jij Gods Woord in praktijk?

Dan ben je wijs. Een wijze heeft kracht.

De Geest van wijsheid en openbaring zal je inzicht geven en dat maakt je sterker.

God is met je. God is voor je. Jij bent een geboren WINNARES.

 

 

 

Wees sterk en moedig en ga aan het werk. Laat de omvang van deze taak u niet afschrikken, want de Here, mijn God, helpt u, Hij zal u niet in de steek laten.Hij zal ervoor zorgen dat al dit werk op de juiste wijze wordt gedaan.

1 Kronieken 28:20