WomenLife

PINKSTEREN!

NIET DOOR KRACHT.....

In Zacharia 4:6 vinden wij deze belangrijke tekst, die alles met Pinksteren te maken heeft. Pinksteren betekent ook voor jou en mij onze eigen werken laten rusten en Gods werken doen niet in eigen kracht maar door de kracht van de Heilige Geest.

'Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: 

niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.

TAB: Then he said to me, This [continuous supply of oil] is the word of the Lord to Zerubbabel [prince of Judah], saying, ‘Not by might, nor by power, but by My Spirit [of whom the oil is a symbol],’ says the Lord of hosts.

De meeste van ons begrijpen de Engelse taal. Zacharia ontvangt een visioen, het is al zijn vijfde! Je ziet een verschil in de Nederlandse en Amplified vertaling. Zacharia vraagt om uitleg en krijgt het onmiddellijk. Belangrijke les: Stel je vraag aan de juiste Persoon! Degene die het antwoord heeft. Tweede les: Als je iets niet begrijpt, vraagt het dan!

VOORTDURENDE  AANVOER!

Sommige dingen raken je gewoon! Voor mij is dat vandaag de 'voortdurende aanvoer van (verse) olie" en volgens de uitleg is dat de voortdurende aanvoer van Gods Woord. De aanvoer is er! Nu moet je het nog wel innemen! Olie is een beeld van Gods Geest. De Bijbel spreekt in Psalm 92:11 dat we met verse olie overgoten zijn. Gods Geest heeft een voortdurende aanvoer, maar zijn wij in de 'ontvangstmodus'? Laten we eerlijk zijn, soms zijn we niet klaar om te ontvangen.

EMOTIES EEN OBSTAKEL?

Er is (soms onbewust) zoveel opgestapeld in onze emoties dat we deze emoties eerst moeten uitademen (als het ware) voordat we weer in de modus zijn om te kunnen ontvangen. Onze emoties zijn niet altijd reëel, daarom hebben we ook een logische hersenhelft die de emoties relativeren tot een 'normaal (door God gemaakt) niveau'. Het betekent voor (veel van) ons vrouwen, dat we die emoties 'uitademen' ventileren, lucht aan geven het liefst aan een luisterend oor en hart. Daarom zijn echte vriendinnen zo belangrijk. Door woorden te geven aan de emotie wordt de logische zijde van ons brein geactiveerd en schept logica in het geheel. Echte vriendinnen luisteren en helpen het relativeringsproces en alles komt terug tot Gods niveau en we zijn weer 'klaar' om te geven en te ontvangen! Ik denk dat daarom Gods tegenstander gelovigen zo vaak aanvalt op zondagochtend....men komt beladen met emoties binnen en men kan niet echt ontvangen wat God heeft.

NIET DOOR KRACHT, NIET DOOR GEWELD.

Niet door menselijke kracht en niet door het geweld van een leger, maar door de voortdurende aanvoer van Gods Woord en Gods Geest. Pinksteren ontsloot deze nieuwe Bron van voortdurende aanvoer. Pinksteren is de uitstorting van Gods Geest op allen die Hem verwachten en klaar zijn om te ontvangen. Laat deze Pinksteren voor jou bijzonder zijn....! Adem uit; geef lucht aan evt. opgekropte emoties; stel je vragen aan Degene die het antwoord heeft en verwacht; ventileer teleurstelling, frustratie en laat Gods logica orde scheppen waardoor je zondag gereed bent om opnieuw vervuld te worden met Gods Geest.

Laat Pinksteren weer echt Pinksteren zijn! 

Laten gelovigen dronken van Gods Geest uit de bijeenkomst komen en

laat de wereld maar de kracht van God ervaren! 

VROUW GODS, U BENT VOL VAN GODS GEEST!

Wees sterk en moedig en ga aan het werk. Laat de omvang van deze taak u niet afschrikken, want de Here, mijn God, helpt u; Hij zal u niet in de steek laten. Hij zal ervoor zorgen dat al dit werk op de juiste wijze wordt gedaan.1 Kronieken 28:20