WomenLife

NOTHING TO LOOSE - EVERYTHING TO LOOSE.

Ik heb jullie beloofd om iets te delen over de Geloofsconferentie van Mana Church. In een paar woorden: HET WAS GEWELDIG! Met duizenden mensen samen vanuit vele landen uit bijna alle continenten is geweldig en groots! Helaas spreek ik geen of weinig Portugees, maar vele spraken Engels of Frans en we hebben samen God groot gemaakt in zovele muziekstijlen dat de woorden van onze broer Cliff Richards ' waarom zou de duivel alle goede muziek hebben', weer eens bevestigd werden. Men maakte God groot met hip-hop, rap, soul, rock en het was prachtig. jong en oud gingen op in God en ik heb echt uren gedanst voor God op maar een vierkante meter.

Het onderwijs was helder en duidelijk. Wanneer je een Christen bent wandel je in geloof en niet in aanschouwen of gevoel. Een Christen wordt een echte discipel van de Heer Jezus door duidelijke dagelijkse keuzes te maken. Een Chriten tolereert niet wat God ook niet tolereert. God tolereert geen ongehoorzaamheid, maar werkte wel met koning David ondanks het overspel dat hij pleegde met Bathseba. God werkte wel met Salomo en liet hem Zijn Huis bouwen terwijl Salomo 1000 vrouwen had. Wat was het verschil, mensen, gelovigen tolereren vaak wat God niet tolereert. Bijv. je krijgt een opdracht om rode bloemen te kopen, maar in de winkel besluit je om een gemengd bos bloemen te kopen omdat het er zo leuk uitziet. David en Salomo deden alles precies zoals God het gezegd had. De Tempel (net als de Tabernakel) was precies zoals GOD HET WILDE HEBBEN. Er was niets gemengd, alles was puur! Je moet er maar eens over na denken! 1 Samuel 15:22 zegt God dat gehoorzamen beter is dan... God tolereert soms een zonde van het vlees, niet dat Hij het ermee eens is, maar God tolereert GEEN ongehoorzaamheid.

NOTHING TO LOOSE....

Vandaag draag ik een t-shirt met nothing to loose.... Wanneer je ALLES, ook jezelf aan God gegeven hebt, toegewijd aan de Heer Jezus, Gods Geest en Gods woord leeft, dan heb je NOTHING to LOOSE. Wanneer je voor jezelf, je eigen wil, je eigen plannen leeft, heb je EVERYTHING TO LOOSE. Jezus zegt het ongeveer zo ' wanneer je niet je eigen wil kruisigt, kun je mijn discipel niet zijn. Als je geen discipel van de Heer Jezus bent van wie ben je dan een discipel?

Je begrijpt het was een geweldige bemoedigende, opbouwende, geloofsversterkende, uitdagende Geloof conferentie. Tot slot nog even dit:

  1. Heb God lief boven alles
  2. Heb je naaste lief als jezelf = vertel hen over de Heer Jezus en dat zij redding nodig hebben.
  3. Jij bent door God gered, gereinigd, gekozen en bestemd voor een bijzonder taak of werk in deze bijzondere tijd.

Gods zegen!

 

Wees sterk en moedig en ga aan het werk. Laat de omvang van deze taak u niet afschrikken, want de Here, mijn God, helpt u; Hij zal u niet in de steek laten. Hij zal ervoor zorgen dat al dit werk op de juiste wijze wordt gedaan.

1 Kronieken 28:20