Nederlands

DE GEEST EN KRACHT JOZUA GENERATIE!

 

GEEST EN KRACHT  GENERATIE VAN ECHTE ZONEN EN DOCHTERS GODS MET EEN MISSIE!

 

The Spirit and Power Generation Network with Centers where Champions are made like Joshua and Gods army, for Christ!

 

De Bijbel spreekt door middel van de Apostel Petrus over een nieuwe generatie en over een koninklijk geslacht die de wedergeboren gelovigen zijn. Het Boek Jozua heeft mij altijd aangesproken, omdat ik mij daarin zelf kon vinden. Jozua was een jonge man Gods, die God diende onder leiding van zijn mentor Mozes. Hij streed voor God en Mozes, Hij voerde het leger aan, hij was een veldheer. Hij was een man van geloof. Hij sprak niet negatief. Hij sprak de woorden Gods. Hij was een leider naar Gods hart. Eén van zijn kenmerken was, dat hij voortdurend in de tent der samenkomst was, dus bouwde aan een relatie met God. Hij wilde geen eer voor zichzelf, hij wilde geen carrière maken in de wereld. Hij wilde God dienen. De naam Jozua heeft de zelfde betekenis als de naam Jezus, nl. “hij die redt”. Mozes leidde het volk uit Egypte en Jozua was als het ware een zoon voor hem, waarop hij volkomen kon vertrouwen. Toen Mozes verspieders uitzond om het Beloofde land te verkennen, was hij er één van. Tien verspieders kwamen terug met een negatief rapport, maar Jozua en Kaleb kwamen terug met een positief rapport. De meerderheid van de Israëlieten geloofden het rapport van de tien verspieders en zij kwamen nooit in het beloofde land. Alleen Jozua en Kaleb kwamen van de oude generatie (van 20 jaar en ouder) in het Beloofde land, omdat zij geloof hadden en spraken en deden. Jozua leidde de jonge generatie het Beloofde land binnen en nam het land, wat God beloofd had in bezit. God zei mij om zo’n generatie op te bouwen van gelovigen die net als Jozua leiding kunnen nemen om mensen Gods beloften binnen te leiden. Ik noem het de Jozua Generatie van mannen en vrouwen Gods die net als Jezus de werken Gods doen en zich volkomen geven aan God en aan Zijn opdracht. Vanuit ons Internationale Hoofdkantoor bouwen wij aan deze generatie en richten wij nationale centra op, waar deze generatie tot bloei komt. Wij geloven in de bouw van dynamische kerken als centra, waar vurige leiders voorgaan. Leiders met geloof, die Gods beloften grijpen en anderen er binnenleiden, als die willen. Er is geen tijd meer voor kerkje spelen. Dit is de werkelijkheid. Op onze website hebben wij een aparte pagina voor de Spirit and Power Joshua Generation opbouw.