Nederlands

EEN GEZONDE NIEUWE GENERATIE VAN ZONEN GODS BOUWEN AAN EEN GODDELIJK KARAKTER:

  1. ONKREUKBAARHEID.

  2. PROACTIVITEIT

  3. VLIJT

  4. RENTMEESTERSCHAP

  5. ZELFBEHEERSING.

Psalm 78:72: “Hij was een herder met een zuiver hart.”

Johannes 10:11: 'Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. '

1 Petrus S:2b: “Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht - niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelfbeter van te worden maar met belangeloze toewijding. '

INTRODUCTIE!

De Nieuwe Generatie van zonen Gods zijn als Jozua en Kaleb. Zij waren mannen van geloof, moed, onbevreesd, helden, kampioenen, die Gods beloften innamen en een hele nieuwe generatie (de oude was in de woestijn gestorven) het beloofde land binnenleidden. De nieuwe generatie van zonen Gods zijn discipelen van Jezus, die net als Hij de werken Gods doen en als leiders in Gods Koninkrijk opstaan om een verschil in deze wereld te maken, om de geschiedenis van hun land en de wereld te herschrijven. Jozua was de opvolger van Mozes en werd de leider over een heel volk. De Jozua generatie bestaat uit zonen Gods die net als Jozua (zijn naam heeft dezelfde betekenis als Jezus) Gods belofte innemen en anderen er binnenleiden door de kracht van de Heilige Geest en met betoon van Geest en Kracht het Evangelie verkondigen en demonstreren, net als Jezus en de eerste discipelen. Zij wandelen in de voetsporen van Jezus, hun Model en Voorbeeld. Daardoor zullen zij ook de leiders- en karaktereigenschappen van Jezus ontwikkelen in hun leven en bediening, waardoor zij effectiever hun zoonschap en bediening kunnen uitoefenen. Zij beschouwen het als hun persoonlijke verantwoording om een gezonde Nieuwe Generatie te zijn. Een gezonde Nieuwe Generatie is een Generatie die in balans is. Jozua’s zijn/worden:

- Kampioenen voor de Heer.

- Helden in Gods Koninkrijk.

- Leiders met verantwoordelijkheid.

- Doorzetters in geloof.

- Echte zonen Gods (dochters inbegrepen).

- Vol van Geest en Wijsheid.

- Gelijkvormig aan het beeld van Jezus Christus.

- Bewijsleveraars van de opgestane Heer!

Het is onze persoonlijke verantwoordelijkheid om een gezonde balans in ons leven en bediening op te bouwen. Wanneer wij aan onze persoonlijke verantwoordelijkheid werken, richten wij ons op onze karaktervorming, met het oog op het bereiken van resultaat. (Wordt vervolgd).